Diller

Üst Menu

User menu

Çalıştay Temaları

ÇALIŞTAY TEMALARI

Denizel Depolanma Sistemleri

- Türbiditler

- Derin Deniz Fasiyesleri

- Depolanma Süreçlerı

- Sığ-Derin Denizel Ortamlar

- Kırıntılı-Karbonatlı Denizel Çökeller

- Yumuşak Çökel Deformasyon Yapıları

- Tektonik Havzalar ve Dolguları

-Doğrultu Atımlı Fay Kuşaklarında Hidrotermal Çökeller       

*Çalıştayımıza, sedimantoloji ile ilgili diğer çalışmalarınızla da katılabilirsiniz.                  

 

Türkçe